Menu

  • Nadređena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Novosti

Edukacija/ Zaštita radnika i poslodavaca u slučaju otkaza ugovora o radu

15. decembra 2017. u organizaciji konsultanske firme Refam Creative Solutions – REC d.o.o., u prostorijama Hotela Hollywood, održan je seminar na temu Zaštita radnika i poslodavaca u slučaju otkaza ugovora o radu, po općim i posebnim propisima i sudskoj praksi, a na kojem je prisustvovala generalna direktorica naše kompanije Adisa Tufo.

Predavači Mr. Hakija Kurtović, advokat i Gordana Stojaković, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu, prisutnim poslodavcima su kroz praktične primjere, pružili odgovore kako postupiti u konkretnim situacijama i kako izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove.

Riječ je bila o zakonskim odredbama o otkazu ugovora o radu, razlozima za otkaz, pravnim lijekovima, načinima osporavanja otkaza ugovora o radu, postupanju i dokazivanju u slučaju otkaza ugovora o radu, plaganju zahtjeva, zaštiti prava i podnošenju tužbe, pravu na nadoknadu u slučaju nezakonitog otkaza, teretu dokazivanja, kao i sudskoj praksi vezanoj za otkaz ugovora o radu po općim i posebnim propisima.

Uz stalni proces rasta naše kompanije, direktorica Adisa Tufo, želi unaprijediti sve segmente poslovanja, kao i radno-pravne odnose prema zaposlenima, što potvrđuje svojim prisustvom na ovom seminaru.

 

O Nama

21 godinu na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo su osnovani početkom 1996. godine, a 01. jula 1996. zvanično su počeli sa radom. Iza nas je punih dvadeset i jedna godina uspješnog rada i veoma bogatog iskustva.

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura bb 
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
Mob: +387 61 134 294
Mob: +387 61 898 883
E-mail: info@cipsistemi.ba

Newsletter

Prijavite se na newsletter!