Menu

  • Nadređena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Novosti

Seminar: Kako povećati produktivnost i zadovoljstvo na radnom mjestu - kritika

ČIP sistemi, kroz program Centra za lično i profesionalno usavršavanje, a iz ciklusa seminara ličnog i profesionalnog razvoja organizovali su prvu zajedničku edukaciju za svoje uposlenike na temu kritike, koja potpada u edukacije međuljudskih odnosa, koju je vodila mr. ecc. Dalila Selimović.

Svrha edukacije su praktične informacije, znanja, usvajanje vrijednosti i benefita pojedinih alata i tehnika, te pomoć u razvoju komunikacije za poslovno okruženje kompanije.

Ovom edukacijom Uprava ČIP sistema, na čelu sa generalnom direktoricom Adisom Tufo ističe važnost ljudskih potencijala, ljudi koji su bitni za organizacijsku uspješnost i dalji razvoj kompanije. 

Alati i tehnike za unapređenje ličnogi profesionalnog razvoja jedne su od temeljnih metoda na putu do promjena unutar organizacijske klime. Na edukaciji je učestvovalo 20 uposlenih, a narednih mjeseci kroz cijeli ciklus seminara Centra proći će i ostali uposlenici.

 

O Nama

23 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo je kompanija koja na bosanskohercegovačkom tržištu posluje od jula 1996. i ove godine slave 23 godine uspješnog poslovanja. Sa cca. tridesetak uposlenih, spadaju u kategoriju malih preduzeća (MSP).

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D              
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

 

Newsletter

Prijavite se na newsletter!

Vizija i misija kompanije

VIZIJA
Biti među TOP 10 kompanija u BiH, u okviru registrovanih i pretežnih djelatnosti. 

MISIJA
Ostati vjeran principima fer poslovanja, potpuno u skadu sa Zakonom i korektnim i visokomoralnim odnosima prema svim uposlenim. I dalje svojim kupcima i investitorima nuditi vrhunski proizvod i uslugu u skladu sa evropskim trendovima i potrebama bh. tržišta.