Menu

  • Nadređena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Novosti

Edukacija/ Seminar u VTK: Važnost sistema baze podataka u velikim i uspješnim kompanijama

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa kompanijom IT Code Line Solution organizovala je seminar na temu "Važnosti sistema baze podataka u velikim i uspješnim kompanijama", s ciljem da polaznici steknu znanje o ulozi i važnosti današnje poznate tehnologije koja se u svijetu popularnije naziva bazom podataka ili upravljanje odnosima sa klijentima.

Baza podataka nije samo primjena tehnologije u sektoru u kojem se nalazi specifična kompanija, već je strategija za saznavanje više o potrebama i ponašanjem klijenata/proizvoda/dobara, koja u konačnici za cilj ima da razvije snažniji odnos sa potrosačima proizvoda/usluga. Tokom radionice ukazali su i na poslovne prednosti baze podataka, kako implementirati bazu, te su se osvrnuli na moguće nedostatke već postojećih pomagala koje kompanije danas koriste u svrhu čuvanja i raspolaganja podacima.

Na seminaru koji je namijenjen svim poslovnim subjektima koji imaju za cilj naučiti nešto više o važnosti primjene baze podataka u kompanijama kojim rukovode ili u kojima imaju za zadatak razviti specifičan sektor, zadržati trenutne potrošače, olakšati put ka rastu i razvoju kompanije, u ime kompanije ČIP sistemi prisustvovala je izvršna direktorica Lejla Tufo, koja u samu kompaniju i uvodi izmjene u skladu sa tehnološkim napretkom i trendovima poslovanja.

O Nama

23 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo je kompanija koja na bosanskohercegovačkom tržištu posluje od jula 1996. i ove godine slave 23 godine uspješnog poslovanja. Sa cca. tridesetak uposlenih, spadaju u kategoriju malih preduzeća (MSP).

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D              
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

 

Newsletter

Prijavite se na newsletter!

Vizija i misija kompanije

VIZIJA
Biti među TOP 10 kompanija u BiH, u okviru registrovanih i pretežnih djelatnosti. 

MISIJA
Ostati vjeran principima fer poslovanja, potpuno u skadu sa Zakonom i korektnim i visokomoralnim odnosima prema svim uposlenim. I dalje svojim kupcima i investitorima nuditi vrhunski proizvod i uslugu u skladu sa evropskim trendovima i potrebama bh. tržišta.