Menu

  • Nadređena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Novosti

Implementacija projekta/ Erasmus+ "Trans2Work": Praksa za studente sa invaliditetom

U cilju podrške zapošljavanju studenata sa invaliditetom koji završavaju fakultete u BiH i regionu, uspješna bosanskohercegovačka kompanija ČIP sistemi učesnik je projekta Erasmus+ "Trans2Work".

Bosanskohercegovačka, društveno odgovorna kompanija, ČIP sistemi na čelu sa generalnom direktoricom Adisom Tufo podržala je regionalni projekat dizajniran da unaprijedi jednak pristup, uključivanje i podršku sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom u visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat predstavlja program koji se bazira na tome da osobe s invaliditetom često nailaze na ograničen pristup i uspjeh u okviru svog srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja koji kasnije ograničava njihove mogućnost za zapošljavanje. "Trans2Work" pravi iskorak pripremajući osobe s invaliditetom za tržište rada nakon diplomiranja. S tim u vezi, u ČIP sistemima će naredna dva mjeseca raditi Aleksandar Stojković, apsolvent Pravnog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu (Srbija).

Uvažavanje različitosti

Kako navodi generalna direktorica kompanije Adisa Tufo, koja je i došla na ideju da upravo ČIP sistemi budu domaćin studentu iz regije sa željom da ČIP sistemi i dalje društveno odgovorno posluju, uvažavajući sve različitosti kako u samoj kompaniji tako i u društvu: “Zapošljavanjem osobe sa invaliditetom otklanjamo predrasude i utičemo na to da naše društvo bude bolje za sve. Dati priliku mladom, visokoobrazovanom mladiću je samo naš način da motivišemo i ostale da uvaže sve različitosti i da se vodimo Rusveltovom sintagmom da „kompanije moraju prepoznati svoju odgovornost ne samo prema akcionarima već i prema široj društvenoj zajednici“. 

Kolektiv ČIP sistema je želeći ojačati i lokalnu zajednicu prije ovog projekta imao uspješnu saradnju sa nevladinim sektorom, pa su u 2017. godini učestvovali na projektu „ Edukacija i stažiranej osoba sa invaliditetom“ organizacija „ProRehe“ i „Sumera“, koje je podržao i USAID, a njiihovu društvenu odgovornost prepoznao je Institut za certifikacioni sistem „ICS“ koji su im uručili Deklaraciju o usklađenosti upravljanja društveno odgovornim poslovanjem u skladu sa normom ISO 26000:2010“.

Aleksandar Stojković – mladi aktivista dijabetes dobio sa 9 godina

Aleksandar Stojković, kao što smo već spomenuli – aposlvent je Pravnog fakulteta u Kragujevcu, počasni predsjednik Studentske unije Pravnog fakulteta, aktivni član Studentske unije Srbije, krovne organizacije studenata sa cijele Republike Srbije. Aleksandar je i sekretar Crvenog krsta, te aktivista nevladine organizacije „Društvo za borbu protiv šećerne bolesti“, a pored mnogih projekata spomenut ćemo projekat Društva za borbu protiv šećerne bolesti Kruševac u kojem će praktikant ČIP sistema biti predavač na Kampu mladih lidera Srbije 2018, cilj je edukacija i podsticaj mladih osoba oboljelih od šećerne bolesti za otvaranje udruženja za borbu protiv šećerne bolesti i dalju edukaciju oboljelih u gradovima gdje ne postoje udruženja.

Tokom svog društvenog angažmana, Aleksandar je kako navodi želio promovisati rano otkrivanje ove autoimune bolesti i preventivno djelovanje na suzbijanju štetnih posljedica po život djece i mladih. „Oko 240 miliona ljudi boluje od dijabetesa, a samo polovina od njih zna da ima tu bolest. Svakih pet sekundi kod jedne osobe u svijetu se razvije dijabetes, a gledajući i sa druge strane – mnogo je roditelja i mladih koji ne žele otvoreno razgovarati o dijabetesu kao invaliditetu, koji nam zasigurno oduzima vrijeme i kvalitet života i koji ne bi smio, kao ni bilo koji invaliditet biti - tabu.“

Pored dijabetesa, Aleksandar ima celijakiju ili glutensku enteropatiju koja je najčešća hronična gastroenterološka autoimuna bolest koju karakteriše nepodnošljivost organizma na gluten. Prepoznavanje intolerancije na gluten nije lako, posebno u njenim ranim fazama, s čim je i Aleksandar imao problem, ali kaže da se i sa dijabetesom i celijakijom odlično nosi: „Eliminacija glutena iz prehrane zahtijeva malo angažmana i edukacije, ali sa istim sam se susreo i kao dijete od 9 godina kada mi je otkriven dijabetes.“ U „krug“ spomenutih oboljenja spada i poremećaj štitne žlijezde koji mu je također dijagnosticiran kao dječaku i time je, kako kaže – završio krug uzročno-posljedičnih oboljenja.

Uprkos navedenim dijagnozama, te nedovoljnom vrememu da se samo posveti studiranju, nerazumjevanju bivše Uprave fakulteta za osobe sa invaliditetom, novog kolegu ČIP sistema nikada nisu spriječile da bude uspješan student i aktivni član lokalne zajednice u kojoj se nalazi, a danas je posebno ponosan na studentsku organizaciju u koju dolaze sve mlađe kolege koji se zajedno bore za podizanje studentskog standarda i kvaliteta studiranja.

Govoreći općenito o osobama sa invaliditetom, kao osobama sa «posebnim potrebama» navodi da se uvijek osjeti određena diskriminacija prilikom studiranja, zapošljavanja gdje institucije nemaju dovoljno razumjevanja, stoga – kako zaključuje jako je važna podrška, koju je on imao od svoje okoline, prijatelja i porodice, prije svega, ali važno je i da tema – kao takva – diskriminacija, marginalzacija svih koje društvo zbog oboljenja, invaliditeta, rase, nacije ili neke druge različitosti – uvijek bude aktuelna i da se o tome priča kako bi se izašlo iz okvira tradicionalnih shvatanja, stereotipa i predrasuda.

Za njega – kao studenta u posjeti projekat „Trans2Work“ prije svega predstavlja izazov, novo iskustvo kako radno, tako i životno, a kompanija u kojoj se nalazi je svakako jedan korak ili više koraka naprijed kojima će izgraditi sebe, upoznati dobre ljude, osjetiti pozitivan duh radnog kolektiva, te naučiti da se nosi sa određenom vrstom odgovornosti posla.

U ČIP sistemima trenutno obavlja pravno-administrativne poslove – od poslova protokola, do računovodstva, a kako navodi izvršna direktorica Lejla mnogo je toga što je tim ČIP sistema već naučio od Aleksandra, tako da se u ČIP sistemima znanje i daje, ali i širokih ruku prima. Izvršna direktorica zaključuje da je „općenito zapošljavanje osoba s invaliditetom, jednako važno kao i zapošljavanje osoba bez invaliditeta, jer za razvoj svakog društva neophodna su ulaganja i razvoj onih resursa koja stvaraju radna mjesta.“

O Nama

22 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo su osnovani početkom 1996. godine, a 01. jula 1996. zvanično su počeli sa radom. Iza nas su pune dvadeset i dvije godine uspješnog rada i veoma bogatog iskustva.

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D 
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

Newsletter

Prijavite se na newsletter!