Menu

  • Nadređena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Novosti

Sadnjom Stabla mira obilježili smo Međunarodni dan mira

21. septembar u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan mira. Utemeljila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 1981. godine, kako bi među svim narodima i državama jačala ideal mira. U početku, taj se dan obilježavao trećeg utorka u septembru, da bi Rezolucijom UN-a iz 2001. godine kao stalni datum obilježavanja Svjetskog dana mira bio proglašen 21. septembra uz poziv da taj dan bude dan nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnom nivou.

Kolektiv ČIP sistema je današnji dan obilježio simboličnom sadnjom Stabla mira s porukom: „Zajedno za mir: poštovanje, sigurnost i dostojanstvo za sve“.

"Znamo da je za mir u svijetu potrebno mnogo toga, puno više od onoga na čemu se danas u međunarodnoj zajednici radi - ali smo simboličnim činom željeli staviti fokus na životnu sredinu, zajednicu, mir, naš tim i naše prijateljstvo. ", istakla je izvršna direktorica Lejla Tufo sa osvrtom i na ciljeve održivog razvoja UNDP-a - među kojima je rodna ravnopravnost, a za koju se kroz rad u kompaniji ČIP sistemi, a tako i kroz nevladin sektor stalno bori, a kojeg i danas ističe kao značajnog, pogotovo za bh. društvo. "Među ciljevima UNDP-a uvijek se držim posljednjeg koji ističe da se partnerstvom ostvaruju ciljevi, stoga mislim da se mirom, pravdom, zajedništvom borimo i za kvalitetno življenje."

 

 

O Nama

23 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo je kompanija koja na bosanskohercegovačkom tržištu posluje od jula 1996. i ove godine slave 23 godine uspješnog poslovanja. Sa cca. tridesetak uposlenih, spadaju u kategoriju malih preduzeća (MSP).

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D              
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

 

Newsletter

Prijavite se na newsletter!

Vizija i misija kompanije

VIZIJA
Biti među TOP 10 kompanija u BiH, u okviru registrovanih i pretežnih djelatnosti. 

MISIJA
Ostati vjeran principima fer poslovanja, potpuno u skadu sa Zakonom i korektnim i visokomoralnim odnosima prema svim uposlenim. I dalje svojim kupcima i investitorima nuditi vrhunski proizvod i uslugu u skladu sa evropskim trendovima i potrebama bh. tržišta.