Menu

  • Nadređena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Novosti

SERDA: ČIP sistemi učesnici Programa edukacije o alatima i potrebnim vještinama za EU projekte

Od 17. do 21.12.2018. godine u SERDA-i je održan Program 1 edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima za privredna društva.

Na ovaj način je finalizirana prva faza projekta pod nazivom “Podrška malim i srednjim preduzećima sa područja Kantona Sarajevo u svrhu jačanja ljudskih kapaciteta za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima“, koji realiziraju Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

Program je namijenjen za 70 malih i srednjih preduzeća sa područja Kantona Sarajevo koji planiraju dodatno obučiti svoje uposlenike radi sticanja novih vještina i znanja u svrhu održavanja postojeće, kao i povećanja zaposlenosti, čiji bi po jedan predstavnik prošao Program 1 i Program 2 edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima, među kompanijama učesnicama je i kompanija ČIP sistemi d.o.o. Sarajevo, koju na programu predstavlja Emina Papić.

Kako je istakla Emina prvi program je podijeljen u nekoliko segmenata koji predstavljaju razumjevanje Evropske unije, programe finansijske podrške i fondove EU, izradu projektnih prijedloga prema PCM-u, te popuna aplikacije na EU fondove.

Druga faza projekta, koja bi trebalo da se održi u narednoj godini, podrazumijeva da svi polaznici iz malih i srednjih preduzeća sa područja Kantona Sarajevo, koji su prošli Program 1 edukacije (edukacija za uspješno pisanje projekata), prođu i Program 2 edukacije koji se odnosi na uspješnu implementaciju EU projekata. Na taj način bi se u potpunosti ojačali kapaciteti uposlenika kompanija sa područja Kantona Sarajevo za apsorpciju sredstava iz fondova Evropske unije koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini.

Programom se nastoje ojačati ljudski kapaciteti i kompetencije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima s obzirom na to da je Bosni i Hercegovini omogućeno i korištenje sredstava iz COSME - Programa za konkurentnost preduzeća kojim se želi pridonijeti stvaranju novih radnih mjesta u poslovnom sektoru, povećati broj poduzetnika i samozaposlenih poduzetnika te pridonijeti održivoj konkurentnosti evropskih preduzeća. Ukupni budžet programa COSME je 2,5 milijardi eura.

 
 

O Nama

23 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo je kompanija koja na bosanskohercegovačkom tržištu posluje od jula 1996. i ove godine slave 23 godine uspješnog poslovanja. Sa cca. tridesetak uposlenih, spadaju u kategoriju malih preduzeća (MSP).

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D              
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

 

Newsletter

Prijavite se na newsletter!