Menu

  • Nadređena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Novosti

Biznis lideri održivog razvoja za 2019. godinu – ČIP sistemi u finalu

UN kroz projekat Zamisli 2030 nas motiviše da se fokusiramo na budućnost, na jačanje znanja o ciljevima održivog razvoja i aktivnostima na lokalnom nivou. S tim u vezi, kompanija ČIP sistemi je ušla u najuži izbor za Nagradu, gdje ima priliku postati istinska inspiracija drugima zbog načina na koji postupa prema svojim uposlenicima i klijentima i omogućava im dostojanstven rad (SDG 8. i SDG 10).

Kako se bliži proglašenje najboljih, danas je u našoj kompaniji, 29. maja 2019. godine boravila ekipa koja je snimala rad i djelovanje uposlenih tokom radnog dana.

“Sama mogućnost da možemo dobiti Nagradu za biznis lidera održivog razvoja u kategoriji “Ljudi” nam mnogo znači. Posljednji krug i ulazak među najbolje znači da smo u javnosti prepoznati kao kompanija kojoj je stalo do uposlenih, ravnopravnosti, ranjivih kategorija, etičkog poslovanja, a to zasigurno nije mala ‘stvar’”, kazala je generalna direktorica Adisa Tufo.

ZAMISLI 2030 je projekat baziran na promišljanju o budućnostima sa fokusom na jačanje znanja o ciljevima održivog razvoja i aktivnostima na lokalnom nivou. Promišljanje koristi budućnost kao pokretač promjene u sadašnjosti, i ovaj pristup ima široku primjenu kod unaprijeđivanja politika i planiranja procesa. Kroz proces zamišljanja alternativnih i preferiranih budućnosti sa građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini, cilj je stvoriti osjećaj odgovornosti prema Ciljevima održivog razvoja i potaknuti akcije koje će dovesti do promjene danas.

Fokus ovogodišnje nagrade jeste stvaranje dobrih radnih mjesta i zaštita okoliša. Stoga će se kroz ovu aktivnost pokušati identificirati biznis lidere održivog razvoja u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu u dvije tematske oblasti a to su “Ljudi” i “Resursi i okoliš”.

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u Bosni i Hercegovini je prva godišnja nagrada ove vrste u Bosni i Hercegovini s ciljem promocije aktivnosti privatnog sektora u oblasti održivog razvoja u zemlji.

O Nama

23 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo je kompanija koja na bosanskohercegovačkom tržištu posluje od jula 1996. i ove godine slave 23 godine uspješnog poslovanja. Sa cca. tridesetak uposlenih, spadaju u kategoriju malih preduzeća (MSP).

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D              
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

 

Newsletter

Prijavite se na newsletter!

Vizija i misija kompanije

VIZIJA
Biti među TOP 10 kompanija u BiH, u okviru registrovanih i pretežnih djelatnosti. 

MISIJA
Ostati vjeran principima fer poslovanja, potpuno u skadu sa Zakonom i korektnim i visokomoralnim odnosima prema svim uposlenim. I dalje svojim kupcima i investitorima nuditi vrhunski proizvod i uslugu u skladu sa evropskim trendovima i potrebama bh. tržišta.