Menu

  • Nadređena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Novosti

Deloitte projekat/ Podrška poslovnom upravljanju - Osnaživanje tima

U okviru projekta Savjetodavna podrška poslovnom upravljanju u Bosni i Hercegovini danas je u prostorijama naše kompanije održano predavanje za uposlenike na temu timskog rada i interne komunikacije unutar firme i unutar odjela, a sve u cilju podsticanja uspješnog poslovanja preduzeća, te stvaranja novih radnih mjesta.

Naime, nakon što smo dobili priliku da naša kompanija bude odabrana za intenzivnu stručnu podršku u kreiranju prilagođenih strategija za rast i razvoj poslovanja, uz podršku eksperta, te predavača Erola Mujanovića - naš tim je krenuo u realizaciju prvih edukacija kojima ćemo biti dodatno usavršeni u znanjima i vještinama za dalje bolje poslovanje. 

Prva radionica je završena još jučer, u petak 30. augusta, a ticala se teme lidera i osnaživanja mladih lidera našeg tima, te je proces edukacije nastavljen danas za ostale uposlene koji će i dalje raditi sa gospodinom Mujanovićem.

 

 

O Nama

23 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo je kompanija koja na bosanskohercegovačkom tržištu posluje od jula 1996. i ove godine slave 23 godine uspješnog poslovanja. Sa cca. tridesetak uposlenih, spadaju u kategoriju malih preduzeća (MSP).

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D              
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

 

Newsletter

Prijavite se na newsletter!

Vizija i misija kompanije

VIZIJA
Biti među TOP 10 kompanija u BiH, u okviru registrovanih i pretežnih djelatnosti. 

MISIJA
Ostati vjeran principima fer poslovanja, potpuno u skadu sa Zakonom i korektnim i visokomoralnim odnosima prema svim uposlenim. I dalje svojim kupcima i investitorima nuditi vrhunski proizvod i uslugu u skladu sa evropskim trendovima i potrebama bh. tržišta.