Menu

  • Nadređena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Novosti

Podrška poslovnom upravljanju/ Implementiran projekat Deloitta i Svjetske banke u Čip Sistemima

U okviru projekta Savjetodavne podrške poslovnom upravljanju u Bosni i Hercegovini danas je u prostorijama naše kompanije održan evaluacijski sastanak. Nakon održanih predavanja i radionica za uposlenike i upravu kompanije, a sve u cilju podsticanja uspješnog poslovanja preduzeća, te stvaranja novih radnih mjesta, došli smo do kraja projekta implementiranog sa kompanijom Deloitte, pod pokroviteljstvom Svjetske banke.

Naime, nakon što smo dobili priliku da naša kompanija bude odabrana za intenzivnu stručnu podršku u kreiranju prilagođenih strategija za rast i razvoj poslovanja, uz podršku eksperta, te predavača Erola Mujanovića - naš tim je krenuo u realizaciju prvih edukacija sa ciljem dodatnog usavršavanja u vještinama i alatima potrebnim za dalje bolje poslovanje. Tome je prethodila analiza Deloitteovih stručnjaka koji su analizirali poslovno okruženje, te pravno-finansijsku dokumentaciju i poslovanje.

Erol Mujanović je prilikom svog izlaganja menadžmentu kompanije izjavio je da je kompanija “Čip Sistemi” uspješna kompanija koja po svim svojim segmentima pripada samom vrhu zdravih BH kompanija i ocjenjena je kao izvrsna. Dakle, Čip sistemi su izvrna kompanija koja ima razvojnu šansu i čiji rad vrijedi podržati, posebno nakon analize stavova radnika zaposlenih u kompaniji i svih društveno-odgovornih projekata na kojima Čip sistemi, pored svakodnevnih poslovnih aktivnosti, učestvuju.

On je naglasio da je opredjeljenje da prate viziju i drugačiju – savremenu ideju na BH tržištu  najispravnija poslovna orijentacija menadžmenta kompanije i dugoročno gledano, jedina koja opstaje.

“Onaj trenutak kada smo odlučili su nam ispred profita, naši radnici i šira društvena zajednica, mislim da je bio trenutak kada smo se opredijelili i za mnogo veći i dugoročniji razvoj naše kompanije”, kazala je generalna direktorica Adisa Tufo.

O Nama

23 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo je kompanija koja na bosanskohercegovačkom tržištu posluje od jula 1996. i ove godine slave 23 godine uspješnog poslovanja. Sa cca. tridesetak uposlenih, spadaju u kategoriju malih preduzeća (MSP).

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D              
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

 

Newsletter

Prijavite se na newsletter!

Vizija i misija kompanije

VIZIJA
Biti među TOP 10 kompanija u BiH, u okviru registrovanih i pretežnih djelatnosti. 

MISIJA
Ostati vjeran principima fer poslovanja, potpuno u skadu sa Zakonom i korektnim i visokomoralnim odnosima prema svim uposlenim. I dalje svojim kupcima i investitorima nuditi vrhunski proizvod i uslugu u skladu sa evropskim trendovima i potrebama bh. tržišta.