Menu

Naš tim

Adisa Tufo, osnivač i generalna direktorica

Adisa Tufo je rođena u Sarajevu 05.09.1966. godine. Ekonomistica, poduzetnica, menadžer, liderka, blogerka, umjetnica, prirodnjak.

Trenutno zaposlena na mjestu generalnog direktora kompanije Čip sistemi iz Sarajeva.

Diplomirala je na fakultetu za  menadžment i poslovnu ekonomiju;  završila Cambridge business academy; Stekla zvanje NLP practitioner; pohađa Master studij iz poslovne psihologije na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju i NLP & coaching academy. Dobitnica je nekoliko značajnih priznanja za svoj rad i djelovanje, u zemlji i regionu.

Autorica knjige “Vruć krompir” , te autorica i koautorica nekoliko objavljenih naučnih radova.

Održala je niz zapaženih predavanja na najvećim i najznačajnijim  kongresima i konferencijama u zemlji i regionu. Staložena i karizmatična, posjeduje izražene komunikacijske vještine, izuzetne govorničke sposobnosti; snalažljiva, kreativna i inovativna, sa istaknutim sklonostima ka vodstvu i motivaciji.

Uporna, ambiciozna i prodorna, šte se jasno pokazalo kroz rast kompanije na čijem je čelu. Posjeduje bogato iskustvo u upravljanju projektima i kriznom menadžmentu, kao i projektima koje implemantira kroz učešće u radu NVO “PoduzetniceIN”. Posjeduje vještine vođenja i upravljanja, visok stepen organizovanosti, planiranja i poduzetničkih resursa; veoma dobro poznaje računovodstvo i finansijsko upravljanje. Posjeduje vještine stručnog vođenja i sposobnost brzog i analitičkog zaključivanja.  

Autorica je koju veliki broj ljudi prati na društvenim mrežama; svoje ideje i stavove dijeli na web stranici www.adisatufo.ba.  Održala je niz predavanja i radionica u zemlji i inostranstvu. Po prirodi komunikativna, altruistična i avanturistična, Adisa Tufo svojim društvenim angažmanom nastoji uticati na svijest ljudi sa kojima se susreće i motivisati ih na pozitivan način razmišljanja i veći liči angažman.

Vlasnica je i glavna urednica poslovnog portala www.poduzetnice.ba , te aktivna u nekoliko nevladinih organizacija među kojima posebno mjesto zauzima Udruženje za demokratiju, poduzetništvo i kulturu “PoduztniceIN”, čiji je jedan od osnivača i aktuelna predsjednica.

Društveni angažman gđe. Tufo usmjeren je i ka afirmaciji ženskog poduzetništva, a svojim izraženim aktivizmom kroz rad Udruženja i umrežavanje sa cijelim regionom, posebno pozitivno utiče na proširivanje vidika svakog pojedinca, te rušenje nametnutih stereotipa i predrasuda.

O njoj i njenom djelovanju pišu, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svim zemljama regiona, te je svuda rado viđen predavač i gost.

Fuad Tufo, prokurista

Rođen je 1952. godine u Sarajevu. Srednju školu završio je u Elektrotehničkom školskom centaru „Jaroslav Černi Sarajevo“, na smjeru Elektro-slaba struja stekao je zvanje KV elektrotehničar za telekomunikacione uređaje. Dugogodišnje profesionalno iskustvo stekao je radeći u slovenačkoj Iskri.

Jedan je od osnivača kompanije i njen generalni direktor u periodu od septembra 1996. do kraja 2012.godine. Trenutno je u penziji, ali još uvijek svoje iskustvo nesebično dijeli sa starim i novim uposlenicima ČIP sistema i njegovo iskusvo je i dalje jedan od najjačih resursa koje kompanija posjeduje.

 

 

 

Lejla Tufo, izvršni direktor

Rođena je 1993. godine u Sarajevu, nakon završene Međunarodne srednje škole u Sarajevu, upisuje Fakultet za inženjering i informacijske tehnologije, odsjek za informacijske tehnologije Burch univerziteta, uporedo studira Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju.

Našu mladu kolegicu opisuje istrajnost, iskrenost, kolegijalnost i ljubav prema različitim kulturama, jezicima, ali i ljubav prema novim tehnologijama.

Aktivno govori engleski i turski jezik, a u budućnosti želi da nauči i italijanski.

Uspješno je završila Cisco akademiju mrežnih tehnologija u Sarajevu, kojom je dobila temeljna znanja i primjene u području mrežnih tehnologija.

Njena pozitivna energija, stalno učenje i radna etika u mnogo čemu utiču na rad ostalih kolega. 

Eldin Merdić, ing. elektroenergetike, rukovodilac elektro odjela

Rođen je 1986. godine u Kaknju. U Sarajevu je završio Srednju elektrotehničku školu za telekomunikacije i tu je stekao zvanje tehničara telekomunikacija, nakon toga upisuje Elektrotehnički fakultet u Sarajevu na kojem stiče zvanje inžinjera elektroenergetike.

Kroz svoj dosadašnji rad imao je priliku da radi kao inžinjer elektrotehnike na održavanju određenih instalacija i mašina. Pokazao je veliko interesovanje za automatiku, energetiku i telekomunikacije.

U ČIP sistemima je zaposlen kao koordinator elektro usluga i radi na poslovima projektiranja, vođenja poslovnog procesa, izradi dokumentacije, nadgledanju objekata na kojima kompanija radi, kao i upravljanju radnicima po objektima.

Svoje slobodno vrijeme provodi sa suprugom u prirodi.

 Ilma Softić, BA komunikologije, rukovodilac administracije

Rođena je 1995. godine u Visokom, gdje nakon završene Gimnazije "Visoko" upisuje Komunikologiju na Fakultetu političkih nauka i stiče zvanje BA komunikologije.

U srednjoj školi se priključila nevladinim i humanitarnim organizacijama sa željom da aktivno djeluje u svojoj zajednici. Tokom studiranja volontirala je na RTV FBiH, na portalu federalna.ba, uporedo je u Visokom bila student-novinar na portalu visoko.co.ba, kroz projekte na kojima je učestvovala izdvaja program Munja obuka i praksa za studente novinarstva, završila je Obuku za poslovnu sekretarku u C.E.I. Nahla 2017. godine i nakon stečene prakse u ČIP sistemima postala je i dio našeg tima.

Trenutno obavlja posao rukovodioca administracije - nadgleda finansijske, administrativne i marketinške poslove. Administrativna je podrška generalnom direktoru u sprovođenju svakodnevnih poslova. Njen rad najviše podrazumjeva rad sa zaposlenima, a u okviru njenih marketinških aktivnosti su upoznavanje i informisanje javnosti i kupaca o novitetima unutar kompanije, aktivnostima Uprave, kao i promocija proizvoda i usluga koje nude ČIP sistemi.

Samir Smajić, dipl. ekonomista, tehnički sekretar

Rođen je 1965. godine u Derventi, nakon završene srednje Ekonomske škole, upisuje Ekonomski fakultet u Banjoj Luci.

Više od deset godina ČIP Sistemi mogu da se pohvale uposlenikom koji odgovorno i spremno ulazi u koštac sa svim poslovima iz elektro sektora, a koji se tiču rada sa klijentima i obavljanja prodaje, izrade računa, predračuna i faktura.

Samira kolege opisuju kao preciznog, sistematičnog u radu, uvijek organizovanog, ali prije svega kao strpljivog, jasnog, jednostavnog i pozitivnog kolegu koji svima uvijek pomaže i izlazi u susret.

Poštivanje Politike kvaliteta koju slijede ČIP sistemi jako je značajna, zato je bitno što prva osoba sa kojom naši kupci surađuju je osoba od povjerenja, učtiva i prijatna. Emina Papić, BA ekonomije - referent računovodstva

Rođena je 1990. godine u Sarajevu, završila je Srednju ekonomsku školu u Sarajevu, za sebe kaže da je uvijek voljela brojeve i organizaciju, upravo zbog toga se i odlučila za Ekonomski fakultet u Sarajevu. Nakon završenog prvog ciklusa na smjeru Menadžmenta i organizacije, upisuje drugi ciklus istoimenog smjera i trenutno je na završnoj godini.

Kroz Hobby Art Centar, zatim kroz administratorske poslove u sjedištu firme i poslove office menagera pokazala je svoju organizacijsku sposobnost, kao i koordinaciju da se dati ciljevi izvrše efikasno i učinkovito.

Eminini se radni zadaci i odgovornosti tiču vođenja odgovarajućih evidencija u računovodstvu, kao i finansijsko-analitičkim poslovima, analitikama, projektnim dokumentacijama, njen opis posla je i komunikacija sa klijentima, organizacijama i institucijama.

Ćatić Amela, dipl. žurnalista - adminitrativni asistent

Rođena je 1985. godine u Sarajevu. Poslije završene Četvrte gimnazije na Ilidži, upisuje i u roku završava Fakultet političkih nauka, smijer Poslovno komuniciranje. Aktivno govori engleski jezik, završila je obuku za poslovnu tajnicu u Udruženju za istraživanje i organizacioni razvoj - RODA.

Bavila se volonterskim radom, te učestvovala u organizaciji značajnih međunarodnih konferencija, koji su njeno formalno obrazovanje nadopunili i usmjerili je za sve dalje angažmane. Tri godine je bila član Media Team-a pri BBI Banci koja organizuje Sarajevo Business Forum.

Komunikativna je i prijatna, inovativna i kreativna. U slobodno vrijeme bavi se raznim hobijima. Poseban afinitet ima prema crtanju, a svoju kreativnost je upotpunjavala raznim kursevima od kojih rado ističe kurs za strip crtača i kurs za DJ-a.

Nedavno se priključila timu Čip Sistema, što je Amelino prvo zvanično zaposlenje.

 Tahir Omerbašić, elektroinstalater slabe i jake struje

Rođen je 1965. u Sarajevu, srednju školu završio je u Elektrotehničkom školskom centru „Jaroslav Černi Sarajevo“, na smjeru Elektro-slaba struja stekao je zvanje KV elektrotehničar za telekomunikacione uređaje.

Dio Čip Sistema je od osnivanja firme 1996. godine, a prije toga je radio u Unioninvestu.

U ČIP sistemima Tahir obavlja poslove elektroinstalatera, postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. Također važan dio posla koji Tahir obavlja odnosi se na preventivno održavanje električne opreme. Samostalno zamjenjivanje dijelova električne opreme: sklopki, električnih provodnika i električnih komponenti. 

Jasmin Omerbašić, elektroinstalater - pripravnik

Rođen je 1998. godine u Sarajevu, tu je završio svoje osnovno, a zatim upisuje Srednju elektrotehničku školu gdje stiče zvanje elektroinstalatera. S obzirom da je odrastao u porodici elektroinstalatera instalacije i struja mu nikada nisu bili strani pojmovi i uvijek je želio da se upozna više od onoga što mu se nudilo. Stoga sa ocem počinje raditi na određenim elektroprojektima. A od 2017. godine, kao pripravnik, pridružuje se našem timu.

Jasminovo zalaganje je prepoznato od prvoga dana i kao pripravnik ima priliku raditi sa našim najiskusnijim majstorima kako bi usavršio svoj zanat. Trenutno se uči i vrši ispomoć na objektima pri izvođenju radova elektroinstalacija slabe i jake struje, radi i na obilježavanju instalacija, ali uz gdina. Tahira kao mentora dosta se uključuje u rad instalacije interfonskih i videointerfonskih sistema.

 

 

Rijad Rogo, elektroinstalater slabe i jake struje

Rođen je 1994. godine u Sarajevu i uz Jasmina Omerbašića nova je mlada snaga ČIP sistema kao elektroinstalater koji je završio Srednju elektrotehničku školu u Sarajevu. Mlad, energičan i željan novih znanja oduševio je Upravu i ostale uposlenika ČIP sistema, te je primljen kao pripravnik koji radi i uči sa našim inžinjerima i iskusnim elektroinstalaterima. Istovremeno Rijad je i student Elektrotehničkog fakulteta, te se možemo nadati i njegovom brzon unapređenju u našem timu.

Obavljajući posao pripravnika cilj nam je ovog mladića naučiti i obučiti da posao za koji je završio srednju školu shvati i radi na što bolji način. U opisu njegovog rada naći će se ugradnja električne instalacije i postavljanje uređaja električne rasvjete. Održavanje i postavljene uređaje te otklanjanje mogućih kvarova. 

Dženana Kršo, rukovodilac Hobby Art Centra 

Rođena 1979. godine u Sarajevu, završila je Gazi Husrev-begovu medresu, a završetkom ove afirmisane i ugledno odgojno-obrazovne ustanove u kojoj je izučavala tradicionalnu i racionalnu nauku i gdje je stekla teološka, filozofska, pravna, filološka i egzaktna znanja - Dženana se odlučuje da upiše Fakultet islamskih nauka, širenjem porodice i maksimalnim davanjem za kvalitetan odgoj svojih sinova Dženani ostaje jedna godina do završetka studija.

Dolaskom u ČIP sisteme 2017. godine kao volonter Dženani se pruža prilika da postane dio tima. Stalnim zalaganjem za kvalitetno obavljanja posla Dženanu su učinili dijelom naše kompanije.

Ona obavlja posao koordinatora prodaje u Hobby Art Centru na Marijin Dvoru i njen posao je prije svega da zainteresuje kupce za proizvode i usluge koje nudimo, kao i da opisuje kupcu osobine proizvoda, pokazuje mu kako se proizvodom rukuje i upoznaje ga sa različitim mogućnostima njegove upotrebe.

 

O Nama

23 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo je kompanija koja na bosanskohercegovačkom tržištu posluje od jula 1996. i ove godine slave 23 godine uspješnog poslovanja. Sa cca. tridesetak uposlenih, spadaju u kategoriju malih preduzeća (MSP).

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D              
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

 

Newsletter

Prijavite se na newsletter!

Vizija i misija kompanije

VIZIJA
Biti među TOP 10 kompanija u BiH, u okviru registrovanih i pretežnih djelatnosti. 

MISIJA
Ostati vjeran principima fer poslovanja, potpuno u skadu sa Zakonom i korektnim i visokomoralnim odnosima prema svim uposlenim. I dalje svojim kupcima i investitorima nuditi vrhunski proizvod i uslugu u skladu sa evropskim trendovima i potrebama bh. tržišta.