Menu

Naš tim

Adisa Tufo, osnivač i generalna direktorica

Rođena u Sarajevu 5.9.1966. godine, ekonimistica, pčelarka i umjetnica; kreativka,
blogerka i dizajnerica; aktivistica i altruista po određenju i opredjeljenju.

Od 2013, veoma uspješno, na čelu porodične kompanije. Kroz rad i društveni angažman,
znatno utiče na pozitivne promjene u regionu. Za sebe kaže da “živi svoje snove,
a vidljivo je da provodi u praksi koncept ”cjeloživotnog učenja” i da je to drži uvijek
mladom i punom energije.

Veliki je borac za ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena. Nekoliko godina se nalazi pod neprekidnom pažnjom novinara i javnosti, a izlazak u javnost i pred kamere, smatra svojom obavezom. Tvrdi da žena ne smije biti nevidljiva i marginalizovana, nego baš naprotiv, obavezna je uzeti učešće u svim segmentima života. Adisa Tufo, svojim primjerom pokazuje da je to moguće.

Fuad Tufo, prokurista

Rođen je 1952. godine u Sarajevu. Srednju školu završio je u Elektrotehničkom školskom centaru „Jaroslav Černi Sarajevo“, na smjeru Elektro-slaba struja stekao je zvanje KV elektrotehničar za telekomunikacione uređaje. Dugogodišnje profesionalno iskustvo stekao je radeći u slovenačkoj Iskri.

Jedan je od osnivača kompanije i njen generalni direktor u periodu od septembra 1996. do kraja 2012.godine. Trenutno je u penziji, ali još uvijek svoje iskustvo nesebično dijeli sa starim i novim uposlenicima ČIP sistema i njegovo iskusvo je i dalje jedan od najjačih resursa koje kompanija posjeduje.

 

 

 

Lejla Tufo, izvršni direktor

Rođena je 1993. godine u Sarajevu, nakon završene Međunarodne srednje škole u Sarajevu, upisuje Fakultet za inženjering i informacijske tehnologije, odsjek za informacijske tehnologije Burch univerziteta, uporedo studira Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju.

Našu mladu kolegicu opisuje istrajnost, iskrenost, kolegijalnost i ljubav prema različitim kulturama, jezicima, ali i ljubav prema novim tehnologijama.

Aktivno govori engleski i turski jezik, a u budućnosti želi da nauči i italijanski.

Uspješno je završila Cisco akademiju mrežnih tehnologija u Sarajevu, kojom je dobila temeljna znanja i primjene u području mrežnih tehnologija.

Njena pozitivna energija, stalno učenje i radna etika u mnogo čemu utiču na rad ostalih kolega. 

Fadil Bećirović, MA ing. elektrotehnike

Rođen je 1993. godine u Zenici. U Sarajevu je završio Srednju elektrotehničku školu za energetiku, gdje je stekao zvanje elektrotehničara za elektroenergetiku. 

Već u srednjoj školi zavolio je predmete iz struke, stoga je njegov naredni korak bio upisivanje Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu na kojem je stekao zvanje magistar, diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek elektroenergetika. 

Zbog velikog zanimanja za predmete koji su posvećeni električnim instalacijama i projektovanju tokom studija pokazao je interesovanje za projekte na kojma praktično može usavršiti svoje znanje. U kompaniji Bemust radio je kao sezonski pomoćni radnik, dok je na 23. Sarajevo Film Festivalu radio kao koordinator Box Office-a , a učesnik je "beENG" (budi inžinjer) projekta osmišljenog kao ljetna praksa za studente elektrotehnike. U slobodno vrijeme svoje znanje proširuje učeći više o novim računarskim tehnologijama ili sa prijateljima igra nogomet koji mu je pored elektrotehnike velika ljubav.

U ČIP sistemima je zaposlen kao pripravnik MA ing. elektrotehnike i radit će na konstrukcijskim i operativnim poslovima: projektiranja, vođenja poslovnog procesa, izradi dokumentacije, nadgledanje objekata na kojima radimo i upravljanje ljudima.

Eldin Merdić, ing. elektroenergetike

Rođen je 1986. godine u Kaknju. U Sarajevu je završio Srednju elektrotehničku školu za telekomunikacije i tu je stekao zvanje tehničara telekomunikacija, nakon toga upisuje Elektrotehnički fakultet u Sarajevu na kojem stiče zvanje inžinjera elektroenergetike.

Kroz svoj dosadašnji rad imao je priliku da radi kao inžinjer elektrotehnike na održavanju određenih instalacija i mašina. Pokazao je veliko interesovanje za automatiku, energetiku i telekomunikacije.

U ČIP sistemima je zaposlen kao koordinator elektro usluga i radi na poslovima projektiranja, vođenja poslovnog procesa, izradi dokumentacije, nadgledanju objekata na kojima kompanija radi, kao i upravljanju radnicima po objektima.

Svoje slobodno vrijeme provodi sa suprugom u prirodi.

 Ilma Softić, BA komunikologije - direktorica administracije

Rođena je 1995. godine u Visokom, gdje nakon završene Gimnazije "Visoko" upisuje Komunikologiju na Fakultetu političkih nauka i stiče zvanje BA komunikologije.

U srednjoj školi se priključila nevladinim i humanitarnim organizacijama sa željom da aktivno djeluje u svojoj zajednici. Tokom studiranja volontirala je na RTV FBiH, na portalu federalna.ba, uporedo je u Visokom bila student-novinar na portalu visoko.co.ba, kroz projekte na kojima je učestvovala izdvaja program Munja obuka i praksa za studente novinarstva, završila je Obuku za poslovnu sekretarku u C.E.I. Nahla 2017. godine i nakon stečene prakse u ČIP sistemima postala je i dio našeg tima.

Trenutno obavlja posao rukovodioca administracije - nadgleda finansijske, administrativne i marketinške poslove. Administrativna je podrška generalnom direktoru u sprovođenju svakodnevnih poslova. Njen rad najviše podrazumjeva rad sa zaposlenima, a u okviru njenih marketinških aktivnosti su upoznavanje i informisanje javnosti i kupaca o novitetima unutar kompanije, aktivnostima Uprave, kao i promocija proizvoda i usluga koje nude ČIP sistemi.

Samir Smajić, dipl. ekonomista - koordinator prodaje u ČIP sistemima

Rođen je 1965. godine u Derventi, nakon završene srednje Ekonomske škole, upisuje Ekonomski fakultet u Banjoj Luci.

Više od deset godina ČIP Sistemi mogu da se pohvale uposlenikom koji odgovorno i spremno ulazi u koštac sa svim poslovima iz elektro sektora, a koji se tiču rada sa klijentima i obavljanja prodaje, izrade računa, predračuna i faktura.

Samira kolege opisuju kao preciznog, sistematičnog u radu, uvijek organizovanog, ali prije svega kao strpljivog, jasnog, jednostavnog i pozitivnog kolegu koji svima uvijek pomaže i izlazi u susret.

Poštivanje Politike kvaliteta koju slijede ČIP sistemi jako je značajna, zato je bitno što prva osoba sa kojom naši kupci surađuju je osoba od povjerenja, učtiva i prijatna.

 

 Ajša Smajić – Jašarević, MA ekonomije

Rođena je 1991. godine. Tokom studiranja na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, pokazuje interes za finansije, pohađa mnogobrojne seminare i specijalističke kurseve iz oblasti finansija. Nakon stečenog zvanja Finansijski menadžer BA, odlučuje da na istom fakultetu upiše master na smjeru Marketing.

Pored privatnih obaveza svakodnevno nastoji da se usavršava u svojoj profesiji, te da prati stanje na tržištu. Hobi joj je šetnja u prirodi. Vrijedno radi i na tome da njen sin ne bude zapostavljen zbog poslovnih obaveza.

U budućnosti želi da se dodatno edukuje u oblasti organizacije - „Organizacija postoji samo zbog jedne stvari: da pomogne ljudima da postignu cilj, kojeg sami ne bi postigli.”

Njeni radni zadaci i odgovornosti tiču se knjiženja ulaznih i izlaznih računa, praćenja i kontrole uplata kupaca i dobavljača, kao i usklađivanja analitičkih kartica, također vodi blagajnu firme i radi na upravljanju skladištem i kontrolisanjem pošiljki u Hobby Art Centru.

 Emina Papić, BA ekonomije

Rođena je 1990. godine u Sarajevu, završila je Srednju ekonomsku školu u Sarajevu, za sebe kaže da je uvijek voljela brojeve i organizaciju, upravo zbog toga se i odlučila za Ekonomski fakultet u Sarajevu. Nakon završenog prvog ciklusa na smjeru Menadžmenta i organizacije, upisuje drugi ciklus istoimenog smjera i trenutno je na završnoj godini.

Kroz Hobby Art Centar, zatim kroz administratorske poslove u sjedištu firme i poslove office menagera pokazala je svoju organizacijsku sposobnost, kao i koordinaciju da se dati ciljevi izvrše efikasno i učinkovito.

Eminini se radni zadaci i odgovornosti tiču vođenja odgovarajućih evidencija u računovodstvu, kao i finansijsko-analitičkim poslovima, analitikama, projektnim dokumentacijama, njen opis posla je i komunikacija sa klijentima, organizacijama i institucijama.

 

 

Ćatić Amela, dipl. žurnalista

Rođena je 1985. godine u Sarajevu. Poslije završene Četvrte gimnazije na Ilidži, upisuje i u roku završava Fakultet političkih nauka, smijer Poslovno komuniciranje. Aktivno govori engleski jezik, završila je obuku za poslovnu tajnicu u Udruženju za istraživanje i organizacioni razvoj - RODA.

Bavila se volonterskim radom, te učestvovala u organizaciji značajnih međunarodnih konferencija, koji su njeno formalno obrazovanje nadopunili i usmjerili je za sve dalje angažmane. Tri godine je bila član Media Team-a pri BBI Banci koja organizuje Sarajevo Business Forum.

Komunikativna je i prijatna, inovativna i kreativna. U slobodno vrijeme bavi se raznim hobijima. Poseban afinitet ima prema crtanju, a svoju kreativnost je upotpunjavala raznim kursevima od kojih rado ističe kurs za strip crtača i kurs za DJ-a.

Nedavno se priključila timu Čip Sistema, što je Amelino prvo zvanično zaposlenje.

Fatima Hlivnjak, administrativni asistent

Rođena je 1990. godine u Sarajevu. Poslije završene srednje škole upisuje Fakultet islamskih nauka, istovremeno je i student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Travniku. Završila je obuku za poslovnu sekretarku u Centru za edukaciju i istraživanje "Nahla".

Dio tima ČIP sistema je od marta 2018. godine, a obavlja poslovne i radne zadatke administrativnog radnika. Prijatna i uvijek nasmijana, velika je pomoć kolegicama u računovodstvu gdje vodi računa o dokumentima i evidenciji. Ima veliku želju za učenjem i dokazivanjem, što rezultira kvalitetnim obavljanjem posla. Entuzijazam utječe i na kreativnost i sposobnost donošenja kvalitetnih odluka, ali i na energiju u cjelokupnoj kompaniji.


 

 Halima Kasapović

Rođena je 1984. godine u Sarajevu.

Smatrajući da djeca imaju najbolji primjer u svojim roditeljima i da im se treba dati poticaj u pravom trenutku. Halima je nakon osamostaljenja svojih sinova krenula u potragu za prvim zaposlenjem.

Sa početkom rada u ČIP sistemima 2016. godine na održavanju kancelarijskih prostorija i rada u kantini firme Halima stiče svoje prvo poslovno iskustvo, te ne sumnjamo da će napredovati i dalje, jer je pokazala visok nivo emocionalne i socijalne inteligencije, odgovornosti i najbitnije – želje za radom koji je prva stepenica ka uspjehu. Tahir Omerbašić, elektroinstalater

Rođen je 1965. u Sarajevu, srednju školu završio je u Elektrotehničkom školskom centru „Jaroslav Černi Sarajevo“, na smjeru Elektro-slaba struja stekao je zvanje KV elektrotehničar za telekomunikacione uređaje.

Dio Čip Sistema je od osnivanja firme 1996. godine, a prije toga je radio u Unioninvestu.

U ČIP sistemima Tahir obavlja poslove elektroinstalatera, postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetnih uređaja i rezervnih izvora električne energije. Također važan dio posla koji Tahir obavlja odnosi se na preventivno održavanje električne opreme. Samostalno zamjenjivanje dijelova električne opreme: sklopki, električnih provodnika i električnih komponenti.Adnan Subašić, elektroinstalater

Rođen je 1984. godine u Foči, završio je Mješovitu srednju školu za elektrotehniku u Sarajevu, te stekao zvanje elekrotehničara.

U ČIP sistemima je od 2017. godine na mjestu elektroinstalatera kao majstor koji ima prethodno iskustvo u timu na poslovima održavanja stambenih objekata, izvođenja elektroinstalacija. Iako, još uvijek mlad - Adnan je još od srednje škole u stalnoj potražnji za poslovima na kojima će više naučiti. Pa je radio mnoge objekte na kojima se rade elektroinstalacije i elektroinstalaterski radovi.


 

 


Midhat Nikšić, elektroinstalater

Rođen je 1968. godine u Sarajevu, kao elektroinstalater slabe i jake struje u našem timu spada u majstore ovog zvanja.

Svoju svestranost i želju za poslom pokazuje svakodnevno učeći i naše mlade kolege da što bolje i kvalitetnije obavljaju svoje radne zadatke. 

U našem timu je od 2017. godine i stalno pokazuje da je posvećen poslu, te odgovornost, samostalnost i komunikativnost stoga se za njega može reći da s obzirom na iskustvo koje ima u kompanijama poput naše, u našem timu jako brzo napreduje..

Obavlja poslove elektroinstalatera, učestvuje kao dio tima za montažu, kabliranje i instalaciju jake i slabe struje, kao i u instalaciji interfona, projekata audio i video opreme.


 

Emrah Kaltak, elektroinstalater

Rođen je 1995. godine u Sarajevu, gdje završava osnovnu, a zatim i Srednju elektrotehničku školu.

Svoje znanje i iskustvo je unapređivao radeći sa ocem, a od 2017. godine dio je i našeg tima. Njegov pozitivni stav, želja za učenjem, napredovanjem i timski rad Emrahu otvara vrata naše kompanije.

Obavlja poslove elektroinstalatera jake i slabe struje i poput ostalih kolega radi na objektima na kojima su ČIP sistemi izvođači, odnosno podizvođači radova. Radi na postavljanju elektrouređaja, otklanja moguće kvarove, te radi na kabliranju, obilježavanju instalacija i kao ispomoć našim iskusnim elektroinstalaterima.
Adis Fejzić, elektroinstalater

Rođen je 1997. godine u Mainzu, Njemačka, a povratak porodice Fejzić u Bosnu i Hercegovinu u mnogome utiče i na dalji život ovog mladića. Još kao dječaku javlja mu se ljubav prema računarima i tehnologijama koje su u konstantnom razvoju, stoga završava Željeznički školski centar Sarajevo i nosi zvanje elektrotehničara elektronike.

Sa velikim entuzijazmom, željom za radom i sticanju novih znanja Adis je bio u stalnoj potrazi za firmama koje bi mu ponudile mogućnost prakse i daljeg učenja. Svoju prvu praksu odradio je u Montainu, a u kolektiv ČIP sistema je došao kao jednomjesečni praktikant 2016. godine, a svojim radom i zalaganjem napravio je sebi mjesto u našem timu za dalje.

Također, tokom svoje potrage za poslom išao je i u inostranstvo, ali ipak se vratio u Bosnu i Hercegovinu i pokazao da se radeći na sebi i odgovornoću prema poslu može zaposliti i opstati na tržištu u Bosni i Hercegovini.


Ermin Zemanić, elektroinstalater

Rođen je 1989. godine u Sarajevu, tu je završio Srednju elektrotehničku za elektroenergetiku, njegovo stalno zanimanje za projektiranje, proizvodnju i kontrolu različitih električnih proizvoda vodilo ga je ka upisu Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i trenutno je korak do diplome sa jednim ispitom do kraja.

Prije nego li postane inženjer elektrotehnike i posveti se shemama, sastavljanju tehničkih proračuna i izradi crteža – želio je sistematično pristupiti poslu kojeg voli te je tražio posao elektroinstalatera, elektrotehničara. U našoj kompaniji je od 2017. godine zaposlen kao elektroinstalater, ali s obzirom na želju da uči i fakultet koji završava ne sumnjamo da će napredovati i u našoj kompaniji, ali i u znanjima prema kojima ide. Ermin je oženjen i otac divne kćeri, te svoje slobodno vrijeme najviše provodi sa suprugom i kćerkicom.

 

 

Kenan Babić, elektroinstalater

Rođen 1996. godine u Sarajevu, nakon završene osnovne škole upisuje Elektrotehničku školu za energetiku u kojoj se osposobljava za poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda.

S tim u vezi, odmah nakon završetka školovanja počinje raditi u Tvornici elektro opreme na poslovima elektromontera, a zbog želje za daljim znanjima i učenjima o opretativnoj dokumentaciji proizvoda za šta također ima kavalifikacije 2017. godine dolazi u ČIP sisteme.

Danas radi kao dio mladog tima na održavanju elektro uređaja i opreme; planiranju, konstruisanju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih uređaja i mreža na objektima na kojima radimo.

 

 

Jasmin Omerbašić, elektroinstalater - pripravnik

Rođen je 1998. godine u Sarajevu, tu je završio svoje osnovno, a zatim upisuje Srednju elektrotehničku školu gdje stiče zvanje elektroinstalatera. S obzirom da je odrastao u porodici elektroinstalatera instalacije i struja mu nikada nisu bili strani pojmovi i uvijek je želio da se upozna više od onoga što mu se nudilo. Stoga sa ocem počinje raditi na određenim elektroprojektima. A od 2017. godine, kao pripravnik, pridružuje se našem timu.

Jasminovo zalaganje je prepoznato od prvoga dana i kao pripravnik ima priliku raditi sa našim najiskusnijim majstorima kako bi usavršio svoj zanat. Trenutno se uči i vrši ispomoć na objektima pri izvođenju radova elektroinstalacija slabe i jake struje, radi i na obilježavanju instalacija, ali uz gdina. Tahira kao mentora dosta se uključuje u rad instalacije interfonskih i videointerfonskih sistema.

 

 

Adis Baždar, elektroinstalater - pripravnik

Rođen je 1998. godine u Sarajevu i uz Jasmina Omerbašića nova je mlada snaga ČIP sistema kao elektroinstalater koji je završio Srednju elektrotehničku školu u Sarajevu. Mlad, energičan i željan novih znanja oduševio je Upravu i ostale uposlenika ČIP sistema, te je primljen kao pripravnik koji radi i uči sa našim inžinjerima i iskusnim elektroinstalaterima.

Obavljajući posao pripravnika cilj nam je ovog mladića naučiti i obučiti da posao za koji je završio srednju školu shvati i radi na što bolji način. U opisu njegovog rada naći će se ugradnja električne instalacije i postavljanje uređaja električne rasvjete. Održavanje i postavljene uređaje te otklanjanje mogućih kvarova.

 

 

Sanela Hadžić, koordinator prodaje i voditelj radionica u Hobby Art Centru Sarajevo

Rođena je 1991. godine u Čačku, nakon završene Tehničke škole gdje je stekla zvanje građevinskog tehničara za visokogradnju dolazi u Sarajevo zbog studija na Ekonomskom fakultetu.

Kao koordinator prodaje u Hobby Art Centru Sanela našim kupcima predstavlja proizvode za koje su zainteresovani, također ovisno o tehnikama slikanja ili njhovim željama na koji način da ispolje svoju kreativnost, daje upute o načinima njihovog korištenja i održavanja. Pored aktivne prodajte, njen zadatak je da vodi računa o artiklima koje imamo u ponudi, njihovom prijemu, skladištenju i održavanju. Sanela je i jedna od naših voditelja radionica koje oblikuje prema željama naših kupaca. Ključni cilj ka kojem ide kao voditelj radonice je da sudionici radionice steknu praktične vještine koje će dalje koristiti, a kojima će dobiti nove ideje za slikanje i slikarske tehnike.

 

Dženana Kršo, koordinator prodaje i voditelj radionica u Hobby Art Centru Sarajevo

Rođena 1979. godine u Sarajevu, završila je Gazi Husrev-begovu medresu, a završetkom ove afirmisane i ugledno odgojno-obrazovne ustanove u kojoj je izučavala tradicionalnu i racionalnu nauku i gdje je stekla teološka, filozofska, pravna, filološka i egzaktna znanja - Dženana se odlučuje da upiše Fakultet islamskih nauka, širenjem porodice i maksimalnim davanjem za kvalitetan odgoj svojih sinova Dženani ostaje jedna godina do završetka studija.

Dolaskom u ČIP sisteme 2017. godine kao volonter Dženani se pruža prilika da postane dio tima. Stalnim zalaganjem za kvalitetno obavljanja posla Dženanu su učinili dijelom naše kompanije.

Ona obavlja posao koordinatora prodaje u Hobby Art Centru na Marijin Dvoru i njen posao je prije svega da zainteresuje kupce za proizvode i usluge koje nudimo, kao i da opisuje kupcu osobine proizvoda, pokazuje mu kako se proizvodom rukuje i upoznaje ga sa različitim mogućnostima njegove upotrebe.

 Arnela Bojičić, koordinator prodaje i voditelj radionica u Hobby Art Centru Sarajevo

Rođena je 1992. godine u Sarajevu. Završila je srednju Elektrotehničku školu, a nakon toga je upisala i uspješno završila Fakultet za saobraćaj i komunikacije, smjer komunikacijske tehnologije. Nakon stečenog zvanja BA inženjer saobraćaja i komunikacija, započinje svoju karijeru radom u svojoj struci.

Pored ljubavi prema struci za koju se i školovala, Arnela je oduvijek svoje vrijeme posvećivala umjetnosti - slikanju, decoupageu... A tako je 2018. godine došla u naš tim kao osoba koja želi da radi ono što voli, a da pritome razvija i realizuje svoje kreativne ideje.

Pored decoupagea, Arnela slika na svili, te se usavršava u ostalim tehnikama - kao što je ulje na platnu, a u vezi sa svim navedenim naš tim je bogatiji za još jednu voditeljicu kreativnih radionica koja će sa našim kupcima i posjetiteljima dijeliti svoja znanja i iskustva.

 

 Neira Skalić, koordinator prodaje u Hobby Art Centru Sarajevo

Rođena je 1978. godine u Bihaću, gdje je završila gimnaziju, a nakon toga upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu. 

Neira ima veliku ljubav prema društvenim naukama, ali svoje slobodno vrijeme najviše posvećuje slikanju, fotografiji i izradi nakita što je čini idealnom osobom za naš Hobby Art tim. 

Uz svoje kolegice obavlja posao koordinatora prodaje u Hobby Art Centru na Marijin Dvoru i njen posao je prije svega da zainteresuje kupce za proizvode i usluge koje nudimo, kao i da opisuje kupcu osobine proizvoda, pokazuje mu kako se proizvodom rukuje i upoznaje ga sa različitim mogućnostima njegove upotrebe, a naš program dodatno obogaćuje svojim kreativnim znanjem i voljom i željom za radom.

 

 

O Nama

22 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo su osnovani početkom 1996. godine, a 01. jula 1996. zvanično su počeli sa radom. Iza nas su pune dvadeset i dvije godine uspješnog rada i veoma bogatog iskustva.

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D 
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

Newsletter

Prijavite se na newsletter!