Menu

  • Nadređena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Reference

Poslovna zgrada firme Čip Sistemi

2016. godine kompanija ČIP sistemi, a sa ciljem daljeg razvoja i poboljšanja poslovanja se sa Pofalića, ul. Kolodvrska br. 3 preselila u nove prostorije na Ilidži, u naselju Pejton, ul. Edhema Eke Džubura 48D. Na spomenutom objektu tim ČIP sistema je radio na gromobranskim instalacijama i na instalaciji jake i slabe struje.

Kompletna referenc lista na zahtjev
info@cipsistemi.ba

O Nama

23 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo je kompanija koja na bosanskohercegovačkom tržištu posluje od jula 1996. i ove godine slave 23 godine uspješnog poslovanja. Sa cca. tridesetak uposlenih, spadaju u kategoriju malih preduzeća (MSP).

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D              
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

 

Newsletter

Prijavite se na newsletter!

Vizija i misija kompanije

VIZIJA
Biti među TOP 10 kompanija u BiH, u okviru registrovanih i pretežnih djelatnosti. 

MISIJA
Ostati vjeran principima fer poslovanja, potpuno u skadu sa Zakonom i korektnim i visokomoralnim odnosima prema svim uposlenim. I dalje svojim kupcima i investitorima nuditi vrhunski proizvod i uslugu u skladu sa evropskim trendovima i potrebama bh. tržišta.