Menu

  • Nadređena kategorija: ROOT
  • Kategorija: Reference

Dvor 2 - Residential & Office

Poslovno-stambeni objekat Dvor 2 nalazi se u trenutno najatraktivnijem dijelu grada Sarajeva. Smješten na Marijinom Dvoru, objekat je oivičen tramvajskom prugom na sjeveru i Maglajskom ulicom na istoku predstavlja nastavak kvadranta započetog sa objektom Dvor. Objekat se sastoji od deset etaža, spratnosti je 2po+p+6 + djelomično +7. Dvije podzemne etaže su projektovane kao principijelno parking prostor za 14 vozila, prizemlje i prvi sprat su projektovani kao poslovni prostori. Od drugog do šestog sprata su stambene etaže. Na svakoj od etaža su po dva četverosobna stana, što ukupno čini deset stanova. Sedma krovna etaža nije vidna sa ulica i predstavlja terasu sa tehničkim prostorom.

2016. godine u ovom objektu Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Slovenije, Igor Crnadak i Karl Erjavec, otvorili su nove prostorije slovenske ambasade u BiH. 

ČIP sistemi su na ovom objektu vršili instalaciju slabe struje, sa posebnim uslovima za Ambasadu Republike Slovenije, a između ostalog izvršena je instalacija ACI Farfisa interfona.

Kompletna referenc lista na zahtjev
info@cipsistemi.ba

O Nama

23 godine na tržištu Bosne i Hercegovine!

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo je kompanija koja na bosanskohercegovačkom tržištu posluje od jula 1996. i ove godine slave 23 godine uspješnog poslovanja. Sa cca. tridesetak uposlenih, spadaju u kategoriju malih preduzeća (MSP).

ČIP SISTEMI d.o.o. Sarajevo osnovani su kao porodična firma i 100% su u privatnom vlasništvu.

Kontakt

Edhema Eke Džubura 48D              
71210 Ilidža, BiH
Tel: +387 33 714 900
Fax: +387 33 714 900
E-mail: info@cipsistemi.ba

 

Newsletter

Prijavite se na newsletter!

Vizija i misija kompanije

VIZIJA
Biti među TOP 10 kompanija u BiH, u okviru registrovanih i pretežnih djelatnosti. 

MISIJA
Ostati vjeran principima fer poslovanja, potpuno u skadu sa Zakonom i korektnim i visokomoralnim odnosima prema svim uposlenim. I dalje svojim kupcima i investitorima nuditi vrhunski proizvod i uslugu u skladu sa evropskim trendovima i potrebama bh. tržišta.