NAŠE USLUGE

ELEKTROINSTALACIJE

TELEFONSKE INSTALACIJE

KOMPJUTERSKE INSTALACIJE

PROTUPROVALNA ZAŠTITA

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

UGRADNJA INTERFONA

VIDEO NADZOR

SATNI SISTEMI

KABLOVSKA I SATELITSKA TELEVIZIJA

Razvoj tehnologije u oblasti elektronike promijenio je naš život, naše navike i običaje.

Integrisani elektronski sklopovi postali su naša svakodnevnica, naš saputnik. Savremeno življenje podrazumjeva korištenje kompjutera, digitalnog telefona, satelitske televizije, video interfona, sistema za zaštitu od provale i požara.

Stambeni poslovni objekti kao i objekti poput škola, kina, pozorišta standardno se projektuju i opremaju sa interfonskim ili video interfonskim sistemom, telefonskom i RTV instalacijom, sistemom za zaštitu od provale i požara, sistemom za video nadzor.

Standardi koji definišu normative o projektovanju, ugradnji i korištenju ovih sistema također se mijenjaju. Svi ovi sistemi zahtjevaju projektovanje i izradu električne instalacije. Elektroinstalacioni materijali i način njihove ugradnje prilagođava se karakteristikama uređaja.

Firma Čip Sistemi tu je s namjerom da udovolji željama kupaca u primjeni tehnološki savremenih uređaja i sistema: interfonskih i video interfonskih sistema, telefona, kompjutera, sistema video nadzora, sistema zaštite od provale i požara.

Odlučili smo da budemo direktni isporučilac proizvoda italijanske fabrike ACI FARFISA INTERCOMS, proizvođača opreme i uređaja interfonskih, video interfonskih i video nadzornih sistema. Ova fabrika posjeduje Certifikat za kvalitet ISO 9002 pod brojem 98.161.

Za ostale sisteme i opremu u poslovnoj saradnji smo sa dobavljačima koji zastupaju opremu renomiranih proizvođača kao što su: BOSCH, HIRSCHMAN, SIEMENS, PANASONIC, LEGRAND, PANDUIT, RITTAL, STEINEL…

Ovakva organizacija i orjentacija daju nam mogućnost da za jedan objekat ponudimo više tipova instalacija i isporuku opreme za više različitih sistema.

Kupac od nas dobije kvalitetnu podršku u fazi specificiranja zahtjeva, kao i realizaciju ugovorenih poslova. U fazi eksploatacije ugrađenih sistema u svakom trenutku kupcu smo na raspolaganju kod održavanja i proširenja sistema.

Dokaz da smo uspjeli u svojoj namjeri su brojne reference u dugogodišnjem radu. Neki od kupaca koristili su naše usluge u više navrata za različite sisteme, tako da možemo reći da su im sve “čipove” instalacije u poslovnim prostorijama isporučili Čip sistemi.